DEBAO Design and build 300 kichten.
DEBAO Thi công hoàn thiện phần nội thất bếp cho 300 căn hộ.
♦ Project’s Name: Oriental Plaza Au Co Apartment
♦ Contrators: Cat Linh Company
♦ Area Site: 15.801 m2
♦ Address: Au Co, Tan Thanh Ward, Tan Phu
District, HCM City
♦ Building S
cale: 4 Block 22 Floors High

Liên kết với chúng tôi

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi

Copyright @ 2012 by

 

DEBAO.

 

Design by

 

TruongPham
0901 328 328

HOTLINE